Rwanda : Barembejwe n’inkoni z’abayobozi

[= Ngiyo rero Kamere y’inzoka z’Abahima b’Abavântâra kuva mu kinyejana cya cumi na gatandatu (16). Bishe Abanyarwanda, barabicalira ! Ba Guvuruneri, ba Meya na ba Gitifu b’ubu, ni kimwe neza neza, na ba Buramatâli, n’abashefu n’abasushefu b’igihe cy’Ubucakara, Ubuhake n’Ubukoloniza. Ni système ya gikoloniza y’umubore wanutse, ukanukirana. Inzoka y’Umuhima w’Umuvântâra ntijya ihinduka. Ni inzoka, nyine ! Inzoka mbi cyane ! Zigomba kuvanwaho, –Ububisha bwazo bugashira-, zose zose, uhereye ku nzoka nkuru Paul Kagame Rwabujindili, ku bulyo ubwo ali bwo bwose. Trop, c’est trop ! Kimwe no muli 1959-1961, Abasângwabutaka/Hutu-Tutsi-Twa, bafite uburenganzira bwo kongera kwirwanaho ! ]

Kunva inkuru nyilizina ni ugukânda ku mbîkîsho ikulikira :

http://www.therwandan.com/ki/abanyarwanda-barembejwe-ninkoni-zabayobozi/