Archives de catégorie : Kinyarwanda

Kinyarwanda

Rwanda : Ubutumwa burebana n’ihonyorwa likabije ly’Uburenganzira bw’Ikiremwamuntu likorerwa abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi

Gusoma inyandiko nyilizina ni ugukânda ku mbîkîsho ikulikira :

UBUTUMWA BUREBANA N’IHONYORWA RIKABIJE RY’UBURENGANZIRA BW’IKIREMWA MUNTU RIKORERWA ABAROKOTSE JENOSIDE YAKOREWE ABATUTSI