Archives pour la catégorie Vidéos ou audios

les vidéos ou les audios

Rwanda : Amagambure ya André Sebatware kuli Radiyo Inkingi [= Yemwe ga, yeee ! Ngo utazi ubwenge ashima ubwe koko !]

  1. Kumva audio nyilizina ni ugukanda ku mbîkîsho ikulikira :

https://www.youtube.com/watch?v=Xnd-CYcSx3E

  1. Igisubizo cya M.C.R. [= Abasangirangendo : Les Centristes Gitéristes-Kayibandistes]

Baca umugani mu Kinyarwanda ngo « Ibize nabi uyima ifu », kandi ngo « Urulimi rwoshywa n’urundi ». Kubera izo mhamvu rero, M.C.R. [= Abasangirangendo : Les Centristes Gitéristes-Kayibandistes], ntizigera isubiza na gato aya magambure ya André Sebatware. Ahubwo ubuhuzabikorwa rusange bwayo buzasoma icyo gitabo avuga ko yanditse, nibiba ngombwa abe alicyo busubiza.

Ibigambo bya André Sebatware ni ibinyoma by’aho gusa, kandi bisekeje cyane. Mbega wawundi bavugaga ! Barabeshyaga. Abanyakazu b’Abanyankingi baragwira koko. Hali abamwibeshyagaho, tutarumva akamuvamo, none imhaka zirashize. Ikinyoma kiraralirwa ntikililirwa.

Continuer la lecture de Rwanda : Amagambure ya André Sebatware kuli Radiyo Inkingi [= Yemwe ga, yeee ! Ngo utazi ubwenge ashima ubwe koko !]

Burundi ONU : Alain Aimé Nyamitwe (Burundi) on Burundi – Security Council Media Stakeout (18 March 2016)

En savoir plus sur :

http://webtv.un.org/meetings-events/conferencessummits/3rd-international-conference-on-financing-for-development-addis-ababa-ethiopia-13%25E2%2580%259316-july-2015/watch/alain-aim%C3%A9-nyamitwe-burundi-on-burundi-security-council-media-stakeout-18-march-2016/4807529996001