Archives par mot-clé : pour information

Rwanda – pour information – Kudeta yo muli 1973: Ihotorwa ly’Abanyapolitiki bo muli Republika ya mbere [= Ikiganiro cyaganiliwe kuli radio Ishakwe kuwa 30/01/2018].

Kumva iyi Audio ni ugukanda ku mbîkîsho ikulikira :

https://www.youtube.com/watch?v=mnsifSBUv4o