Archives par mot-clé : u-rwanda

Rwanda – Ilyavuzwe liratashye : Wa muhungu twasomye muli Panama papers ko akoreshwa mu gusahura umutungo w’ U-Rwanda, niwe ugiye kurongora Ange Kagame

Gusoma inyandiko nyilizina ni ugukânda ku mbîkîsho ikulikira :

http://www.therwandan.com/ki/iryavuzwe-riratashye-wa-muhungu-twasomye-muri-panama-papers-ko-akoreshwa-mu-gusahura-umutungo-w-u-rwanda-niwe-ugiye-kurongora-ange-kagame/

Uganda – France – Rwanda : U-Bufaransa bwafashije kubulizamo iyicwa lya Museveni, lyali lyateguwe n’U-Rwanda !

Gusoma inyandiko nyilizina ni ugukânda ku mbîkîsho ikulikira :

http://www.therwandan.com/ki/u-bufaransa-bwafashije-kuburizamo-iyicwa-rya-museveni-byari-byateguwe-nu-rwanda/

Rwanda : Nyuma y’igitero cya Nyabimata, Leta y’U-Rwanda yatangiye kwirukana Abarundi baba mu Rwanda

Kumva iyi nkuru ni ugukânda ku mbîkîsho ikulikira :

http://www.therwandan.com/ki/nyuma-yigitero-cya-nyabimata-leta-yu-rwanda-yatangiye-kwirukana-abarundi-baba-mu-rwanda/